Aplikujesz na ogłoszenie:
Specjalista ds. sprzedaży usług IT

Miejsce pracy:
Katowice, Kraków, Warszawa

Formularz aplikacyjny

Załącz plik (format *.doc lub *.pdf i rozmiarze do 2 MB):

CV

Załącz plik:

Załączony plik CV: Brak

Dane kontaktowe

Pytania selekcyjne

Obowiązek informacyjny

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

GI GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy mocy adresu e-mail: rodo@gigroup.com lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

W celu prowadzonej rekrutacji, jak i rekrutacji przyszłych na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Kategorie Twoich danych

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:
1) imię (imiona) i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) adres do korespondencji; 4) adr(...)Czytaj więcej >>