Aplikujesz na ogłoszenie:
Pracownik Produkcji

Miejsce pracy:
Kłodzko

Formularz aplikacyjny

Załącz plik (format *.doc lub *.pdf i rozmiarze do 2 MB):

CV

Załącz plik:

Załączony plik CV: Brak

Dane kontaktowe

Pytania dodatkowe

Obowiązek informacyjny

Administratorem Twoich danych osobowych jest LeasingTeam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email daneosobowe@leasingteam.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy)
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679)
c) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną(...)Czytaj więcej >>